Cenik

Ceno naših računovodskih storitev določimo na podlagi mesečnega števila knjiženih dokumentov in obsega storitev, ki jih opravljamo za vas.

Skupaj oblikujemo mesečno ceno, ki lahko vključuje tudi vse bilance in poročila, oziroma se dogovorimo za plačilo bilance in zaključnega poročila posebej.

V kolikor se obseg strankine dokumentacije poveča oz. zmanjša, ali se opravljajo dodatne storitve, se cena določi naknadno.

Vse spremembe cen se določi po dogovoru s stranko in poračunov za nazaj ne delamo.

Naše cene so vedno konkurenčne, odvisne pa so tudi od:

* obsega vašega poslovanja
(dejavnost, število zaposlenih za obračun plač, število prejetih in izdanih računov, ter bančnih izpiskov, števila potnih nalogov in drugih obračunov ter poročil)
* načina dela
(obdelava podatkov pri nas, ali na sedežu vašega podjetja; pravočasna priprava dokumentacije; pravočasno plačilo naših računov,…)
* obsega storitev računovodskega servisa
(osnovne knjigovodske storitve, računovodsko načrtovanje in analize, celovite računovodske storitve,…)