Računovodstvo

Da vaš posel cveti   V.I.P. RAČUNOVODSTVO   poskrbi.

Na vašo željo dokumente pri vas prevzamemo in vam jih na vaš naslov tudi dostavimo.

 

Nudimo vam popolno ali delno vodenje vaših poslovnih knjig

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 • vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • vodenje davčnih evidenc
 • vodenje blagajne
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • knjiženje prejetih in izdanih računov, blagajne, TRR
 • fakturiranje
 • obračun DDV
 • obračun plač, osebnih dohodkov in ostalih prejemkov (študentske napotnice, podjemne pogodbe, avtorski honorarji, potni stroški)
 • obračun zamudnih obresti
 • izdelava zaključnih poročil (medletnih ter zaključnih bilanc stanja in izkazov poslovnega izida)
 • obračun akontacije dohodnine
 • izpolnjevanje statističnih poročil za potrebe Statističnega urada RS
 • izdelava in izpolnjevanje poročil za potrebe AJPES-a
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • računovodska analiza poslovanja
 • priprava dokumentacije za pridobitev financiranja
 • ostale storitve po dogovoru
Računovodstvo
Vas zanima informativni izračun?

  Davčni zavezanec*
  DANE